Εταιρείες και Σύλλογοι
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007 19:42

Οδοντιατρικοί Σύλλογοι

Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των υπολοίπων συλλόγων της χώρας μας (στοιχεία της Ε.Ο.Ο. ) μπορείτε να δείτε πιέζοντας εδώ.

Παρατίθεται λίστα με τα στοιχεία (τηλ. διεύθυνση κλπ) των Επιστημονικών Οδοντιατρικών Εταιρειών.

Τα στοιχεία είναι της 21/11/08. Οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή εντοπιστεί, παρακαλούμε να αναφερθεί στον Ο.Σ.Α. είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά για την άμεση…