Ασφαλιστικά Θέματα

Κατόπιν των ενεργειών του Ο.Σ.Α. σχετικά με το θέμα της επιστροφής ή του συμψηφισμού των εισφορών των μονοσυνταξιούχων που διέκοψαν την ασφάλισή τους, το Υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, υπέβαλλε σχετικό ερώτημα στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του…

Αρ. Πρωτ.:1097, Αθήνα, 30.03.2017

Προς: Ε.Φ.Κ.Α.

Κοινοποίηση: Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Ο.Ο.

  Με τις διατάξεις του αρθρ. 7 παρ. 8 του ν. 982/79 δόθηκε η δυνατότητα στους…

  Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ως συντονιστικό όργανο των οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας, κατέθεσε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση για την ακύρωση των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016). Η αίτηση στρέφεται κατά του Υφυπουργού Εργασίας,…

4 Ιανουαρίου 2017

   Σχετικά με την θέση του νέου ασφαλιστικού νόμου σε ισχύ, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) προέβη στην εξής ανακοίνωση:

Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Α. αποφάσισε ομόφωνα να αναλάβει πρωτοβουλία για την επανένταξη των νέων ασφαλισμένων (μετά το 1993) σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία όπως προβλέπεται στο καταργηθέν άρθρο 39 του Νόμου 4339 / 2015.

Συνάδελφοι, διαβάστε στο επισυναπτόμενο αρχείο το έγγραφο που μας απέστειλε η Ε.Ο.Ο. το οποίο αναφέρεται στις προυποθέσεις…

Αθήνα, 21.06.2016

Αριθμ. Πρωτ. : 1358

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Τ.Α.Α.

Συνάδελφοι,

   Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση του ΝΣΚ (12/2016) την οποία απεδέχθησαν τόσο ο υφυπουργός Εργασίας κος Πετρόπουλος όσο και το ΔΣ του ΕΤΑΑ (ομόφωνη απόφαση 398/2/18-5-2016, εκπρόσωπός μας πρόεδρος ΕΟΟ ΑΘ. Κατσίκης) σχετικά…

Για να δείτε το έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. πατήστε το συνημμένο αρχείο

Δελτίο Τύπου     Αθήνα, 25/04/2016

Οι Υγειονομικοί  στηλιτεύουν την απόφαση της Κυβέρνησης να δεσμεύσει τα διαθέσιμά τους σε ειδικό Λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταργώντας κάθε έννοια Διοικητικής και Οικονομικής αυτοτέλειας τους.

Σελίδα 1 από 2