Νέοι Οδοντίατροι
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 00:00

Εγγραφή στον Σύλλογο

Για να δείτε τα δικαιολόγητικά που απαιτούνται για την εγγραφή σας στα μητρώα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, πιέστε εδώ.
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 00:00

Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Για την έκδοση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος θα χρειαστείτε αυτά τα δικαιολογητικά.

Σας γνωρίζουμε ότι με διάταξη του Ν 3232/04 αρ. 18 παρ. 4, ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Α.Υ. όσοι μετά τη λήψη του πτυχίου τους κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές .