Οδοντίατροι

Αγαπητοί συνάδελφοι,

κατόπιν ερωτήματος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, το Υπουργείο Υγείας απέστειλε το με αριθμ. πρωτ. Γ5α/Γ.Π. 18468/08.03.2018 έγγραφό του, με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι αρμόδιες αρχές για την έκδοση του πιστοποιητικού…

 

  Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με την 431/2018 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κηρύχτηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές στους…

  Η οδοντιατρική εξελίσσεται ραγδαία και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιστήμες υγείας, γι’ αυτό το λόγο ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχει προγραμματίσει στο πλαίσιο του θεσμού της Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Ελληνικής…

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 10:06

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ο.Σ.Α. 2018

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία καταβολής της ετήσιας εισφοράς του Ο.Σ.Α. χωρίς προσαύξηση για το τρέχον έτος, λήγει στις 31/03/2018. Το ποσό ανέρχεται σε 107,52 ευρώ ενώ εάν έχετε ενταχθεί και στο πρόγηραμμα της Αστικής Ευθύνης, είναι…

   Με την αρ. πρωτ. 231955/12.01.2018 απόφαση της Περιφεριάρχου Αττικής κ. Ρένας Δούρου απορρίφθηκε η προσφυγή εταιρείας κατά της από 25.09.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΑ με την οποία επιβλήθηκαν στην άνω εταιρεία α) η άμεση διακοπή λειτουργίας…

Ο Ο.Σ.Α. στην προσπάθεια του να συμβάλλει στη μείωση του κόστους των συναδέλφων για τη διαχείριση των αποβλήτων των οδοντιατρείων τους, θέτει σε γνώση τους προσφορά της εταιρείας Envirodent.

Η προσφορά αυτή λαμβάνει υπ' όψη την…

Συνάδελφοι, σας ενημερώμουμε ότι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Υγείας με την οποία ζητά η έκδοση του πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (Good Standing), να γίνεται από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των οδοντιάτρων.

Σημειώνουμε ότι…

Συνάδελφοι,

Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα αμφισβήτησης από ασθενείς συμφωνιών ως προς την εκτέλεση οδοντιατρικών πράξεων και αμοιβών, σας γνωστοποιούμε επικαιροποιημένο υπόδειγμα εντολής διενέργειας οδοντιατρικών πράξεων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε, κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζουμε…

Μετά από την από 25/09/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε επιχείρηση η οποία διατηρούσε κατάστημα δοντιών στη Γλυφάδα Αττικής, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας του άνω καταστήματος με τη σφράγισή…

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ρυθμίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).
Σελίδα 1 από 8