Οδοντίατροι

   Με την αρ. πρωτ. 231955/12.01.2018 απόφαση της Περιφεριάρχου Αττικής κ. Ρένας Δούρου απορρίφθηκε η προσφυγή εταιρείας κατά της από 25.09.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΣΑ με την οποία επιβλήθηκαν στην άνω εταιρεία α) η άμεση διακοπή λειτουργίας…

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 10:06

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ο.Σ.Α. 2018

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία καταβολής της ετήσιας εισφοράς του Ο.Σ.Α. χωρίς προσαύξηση για το τρέχον έτος, λήγει στις 31/03/2018. Το ποσό ανέρχεται σε 107,52 ευρώ ενώ εάν έχετε ενταχθεί και στο πρόγηραμμα της Αστικής Ευθύνης, είναι…

Ο Ο.Σ.Α. στην προσπάθεια του να συμβάλλει στη μείωση του κόστους των συναδέλφων για τη διαχείριση των αποβλήτων των οδοντιατρείων τους, θέτει σε γνώση τους προσφορά της εταιρείας Envirodent.

Η προσφορά αυτή λαμβάνει υπ' όψη την…

Συνάδελφοι, σας ενημερώμουμε ότι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Υγείας με την οποία ζητά η έκδοση του πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (Good Standing), να γίνεται από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των οδοντιάτρων.

Σημειώνουμε ότι…

Συνάδελφοι,

Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα αμφισβήτησης από ασθενείς συμφωνιών ως προς την εκτέλεση οδοντιατρικών πράξεων και αμοιβών, σας γνωστοποιούμε επικαιροποιημένο υπόδειγμα εντολής διενέργειας οδοντιατρικών πράξεων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε, κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζουμε…

Μετά από την από 25/09/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε επιχείρηση η οποία διατηρούσε κατάστημα δοντιών στη Γλυφάδα Αττικής, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας του άνω καταστήματος με τη σφράγισή…

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ρυθμίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

ΑΣΚΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Πολλοί οδοντίατροι, μας θέτουν το ερώτημα, εάν είναι προς το συμφέρον τους, από φορολογική και ασφαλιστική άποψη, η ατομική άσκηση του οδοντιατρικού…

Αθήνα, 14.09.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προέβη σε έλεγχο ιδιωτικών φορέων προκειμένου να διαπιστώσει την νόμιμη ή μη παροχή…

Με το αριθμ. πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 57427/24.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 1520/01.06.2017 έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, γίνεται σαφές, ότι τα οδοντιατρεία που λειτουργούσαν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/2001 και…

Σελίδα 1 από 8