Οδοντίατροι
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 10:20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

λόγω σοβαρής βλάβης του δικτύου του ΟΤΕ από Δευτέρα 20/11/2017 δε λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο του Ο.Σ.Α.

Μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη επικοινωνήστε μαζί μας στα email του Ο.Σ.Α. :grammateia@osanet.gr , protokollo@osanet.gr &…

Μετά από την από 25/09/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε επιχείρηση η οποία διατηρούσε κατάστημα δοντιών στη Γλυφάδα Αττικής, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας του άνω καταστήματος με τη σφράγισή…

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ρυθμίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).
Παρατείνεται για το έτος 2017, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,…

ΑΣΚΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Πολλοί οδοντίατροι, μας θέτουν το ερώτημα, εάν είναι προς το συμφέρον τους, από φορολογική και ασφαλιστική άποψη, η ατομική άσκηση του οδοντιατρικού…

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε την επιστολή της Ε.Ο.Ο. προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό που αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα προμήθειας Οδοντιατρικών αναισθητικών καθώς και την απάντηση της εταιρείας 3Μ.

Δείτε εδώ την…

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 15:06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ο.Ο. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Αθήνα, 22 Σπετεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να θωρακιστούν έναντι της ιλαράς

Αθήνα, 14.09.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προέβη σε έλεγχο ιδιωτικών φορέων προκειμένου να διαπιστώσει την νόμιμη ή μη παροχή…

Με το αριθμ. πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 57427/24.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 1520/01.06.2017 έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, γίνεται σαφές, ότι τα οδοντιατρεία που λειτουργούσαν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/2001 και…

O Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, σε συνεργασία με την εταιρεία κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Wind, εξασφάλισε για τα μέλη του, την παρακάτω προσφορά:

Σελίδα 1 από 8