Οδοντίατροι
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 14:10

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

Συνάδελφοι,

σας παραθέτουμε ενημερωτικό έγγραφο που μας απέστειλε η Ε.Ο.Ο. σχετικά με το πρόβλημα προμήθειας αναισθητικών.

Αθήνα, 14.09.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προέβη σε έλεγχο ιδιωτικών φορέων προκειμένου να διαπιστώσει την νόμιμη ή μη παροχή…

Με το αριθμ. πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 57427/24.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 1520/01.06.2017 έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, γίνεται σαφές, ότι τα οδοντιατρεία που λειτουργούσαν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/2001 και…

Μετά από ενέργειες του Ο.Σ.Α. η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί καινούρια τιμολόγηση στις προμήθειες συναλλαγών με P.O.S.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 14:35

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ POS

  Εκδόθηκε σήμερα εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή της αριθ. 45231/20.04.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα.

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό…

O Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, σε συνεργασία με την εταιρεία κινητής και σταθερής τηλεφωνίας Wind, εξασφάλισε για τα μέλη του, την παρακάτω προσφορά:

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια ενεργειών του Ο.Σ.Α. με πρωτοβουλία του Βουλευτή και τομεάρχη  εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης της Ν.Δ. Ιωάννη Βρούτση, κατατέθηκε στη Βουλή από 10 Βουλευτές ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και…

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 15:21

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ POS ΣΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

  Επειδή έχουν δημιουργηθεί εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς την εξαίρεση κάποιων κλάδων (π.χ. δικηγόρων) από την υποχρέωση τοποθέτησης POS, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι σε ισχύ και συνεχίζει να παράγει έννομες συνέπειες…

Προς τους Συναδέλφους Οδοντιάτρους

  Όπως γνωρίζετε στον Σύλλογο μας λειτουργεί Νομική και Φοροτεχνική Υπηρεσία. Επειδή τελευταία έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλές φορές οι συνάδελφοι, μετά από την προτροπή φοροτεχνικών, να επιλέγουν για την σύσταση…

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παραθέτουμε έγγραφο της Ε.Ο.Ο. σχετικά με τις εταιρείες παροχής λεύκανσης οδόντων.

Πιέστε: εδώ

Σελίδα 1 από 8