Πληρωμή εισφοράς

Εκσυγχρονισμός παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Σύλλογό μας

          Αγαπητοί Συνάδελφοι,

          Όπως σας είχαμε πρόσφατα ενημερώσει, ξεκίνησε η διαδικασία της πληρωμής της εισφοράς σας μέσω τραπέζης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο την καθημερινή μας ενασχόληση με διαδικαστικά θέματα που αφορούν τον Σύλλογο. Έτσι, εκτός από τη φυσική παρουσία του Οδοντιάτρου στα γραφεία του Ο.Σ.Α., η πληρωμή των εισφορών μπορεί να γίνει και με τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Κατάθεση του ποσού σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιώντας στον ταμία τον αριθμό μητρώου του Ο.Σ.Α., το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο σας. Ο ταμίας θα σας ενημερώσει για το ακριβές ποσό της οφειλής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν έχετε τετραψήφιο αριθμό μητρώου, θα πρέπει να τον γνωστοποιήσετε στον ταμία, προσθέτοντας το ψηφίο μηδέν (0) μπροστά. Για παράδειγμα, ο Α.Μ. 3342, θα πρέπει να γίνει 03342. 

2. Μέσω του συστήματος EasyPay - πιέστε εδώ για να μεταφερθείτε στην υπηρεσία. 

3. Εάν διαθέτετε λογαριασμό στην Tράπεζα Πειραιώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Win-Bank για την εκτέλεση της συναλλαγής.

Σημειώστε πως μέσω του συστήματος πληρωμής μέσω τραπέζης, είναι δυνατή μόνο η καταβολή του συνόλου των οφειλών σας προς τον Ο.Σ.Α.

           Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, θα πρέπει υποχρεωτικά, βάση του άρθρου 7 του Ν.1026/80  να συμπληρωθεί η Δήλωση Άσκησης Επαγγέλματος και να αποσταλεί στα γραφεία του Ο.Σ.Α. είτε με e-mail στο tameio@osanet.gr , είτε στο fax 210.3833788, είτε ταχυδρομικώς, σημειώνοντας επίσης τον Αριθμό Συναλλαγής του αποδεικτικού της κατάθεσης των χρημάτων.

Προσοχή, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση των πεδίων της πιό πάνω δήλωσης με Ελληνικούς χαρακτήρες online, προτείνεται η αποθήκευση της στον υπολογιστή σας και η συμπλήρωση της από εκεί.

Συνάδελφοι

Όπως θα διαπιστώσετε, ο Σύλλογός μας βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια θεσμοθέτησης πρωτοβουλιών, έτσι ώστε από την πλευρά μας να βοηθηθείτε ακόμη και σε απλά καθημερινά θέματα στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι μας.

Ζητάμε την συμμετοχή σας σε αυτήν μας την προσπάθεια, τις παρατηρήσεις σας για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο αλλά και νέες ιδέες που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν.

Ζητάμε την ενεργό συμμετοχή σας σε όλες τις δράσεις μας. Παρακάτω παραθέτουμε τα ποσά των οφειλών.

Ποσά Οφειλών

Η εισφορά για το έτος 2017 ανέρχεται σε 107,52€, μέχρι 31/03/2017. Εάν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης του Ο.Σ.Α., πληρώνετε 8€ επιπλέον. Εάν οφείλετε περισσότερα έτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Ο.Σ.Α., ώστε να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό.