ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ο.Σ.Α. 2018

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 10:06

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία καταβολής της ετήσιας εισφοράς του Ο.Σ.Α. χωρίς προσαύξηση για το τρέχον έτος, λήγει στις 31/03/2018. Το ποσό ανέρχεται σε 107,52 ευρώ ενώ εάν έχετε ενταχθεί και στο πρόγηραμμα της Αστικής Ευθύνης, είναι 8 ευρώ επιπλέον.

Εκτός από τη φυσική παρουσία του Οδοντιάτρου στα γραφεία του Ο.Σ.Α., η πληρωμή μπορεί να γίνει και με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Κατάθεση του ποσού σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιώντας στον ταμία τον αριθμό μητρώου του Ο.Σ.Α., το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο σας. Ο ταμίας θα σας ενημερώσει για το ακριβές ποσό της οφειλής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν έχετε τετραψήφιο αριθμό μητρώου, θα πρέπει να τον γνωστοποιήσετε στον ταμία, προσθέτοντας το ψηφίο μηδέν (0) μπροστά. Για παράδειγμα, ο Α.Μ. 3342, θα πρέπει να γίνει 03342.

2. Μέσω του συστήματος EasyPay - (www.easypay.gr).

3. Εάν διαθέτετε λογαριασμό στην τράπεζα Πειραιώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Win-Bank για την εκτέλεση της συναλλαγής - (www.winbank.gr).

Σημειώστε πως μέσω του συστήματος πληρωμής μέσω τραπέζης, είναι δυνατή μόνο η καταβολή του συνόλου των οφειλών σας προς τον Ο.Σ.Α.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, θα πρέπει υποχρεωτικά, βάση του άρθρου 7 του Ν.1026/80  να συμπληρωθεί η Δήλωση Άσκησης Επαγγέλματος (πιέστε εδώ) και να αποσταλεί στα γραφεία του Ο.Σ.Α. είτε με e-mail στο tameio@osanet.gr , είτε στο fax 210.3833788, είτε ταχυδρομικώς, σημειώνοντας επίσης τον Αριθμό Συναλλαγής του αποδεικτικού της κατάθεσης των χρημάτων.

Προσοχή, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση των πεδίων της πιό πάνω δήλωσης με Ελληνικούς χαρακτήρες online, προτείνεται η αποθήκευση της στον υπολογιστή σας και η συμπλήρωση της από εκεί.

Διαβάστηκε 8693 φορές