ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 15:39

Αριθ. Πρωτ.: 2100                                                                     Αθήνα, 18.10.2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

Σχετικά με το αριθ. πρωτ. 14992/7.10.2016 έγγραφο του Ι.Σ.Α. και προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Το έγγραφο του Ι.Σ.Α. αναφέρεται στην αδυναμία της ταυτόχρονης άσκησης του Ιατρικού και Οδοντιατρικού επαγγέλματος και όχι στο γνωστικό αντικείμενο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το οποίο είναι δεδομένο.

   Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας δεν επιτρέπεται σε ιατρούς που έχουν πτυχίο οδοντιατρικής, να διατηρούν οδοντιατρείο, εκτός αν παύσουν την άσκηση της ιατρικής και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του ιατρού.

2. Ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός ως κάτοχος δύο πτυχίων, της ιατρικής και της οδοντιατρικής, έχει τη δυνατότητα επιλογής άσκησης είτε του ιατρικού είτε του οδοντιατρικού επαγγέλματος με την λειτουργία του αντίστοιχου φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρείο ή οδοντιατρείο) και την διενέργεια ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων αντίστοιχα.

3. Οι οδοντιατρικές πράξεις διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο από οδοντίατρο, σε οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο που έχει νόμιμη άδεια / βεβαίωση λειτουργίας και ως εκ τούτου και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το εύρος των οδοντιατρικών πράξεων προσδιορίζεται από το άρθρο 1 του Ν. 1026/80, που αναφέρει ότι έργο του οδοντιάτρου είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, της γνάθου και των παρακείμενων ιστών.

4. Επιδίωξη του Ο.Σ.Α. και γενικότερα του οδοντιατρικού κλάδου είναι η ειδικότητα της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής να καταστεί και οδοντιατρική ειδικότητα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ                      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ

Διαβάστηκε 1544 φορές