Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 15:43

   Προς ενημέρωση σας, παραθέτουμε την απόφαση του ΔΕΚ της 13ης Μαρτίου 2008 στην υπόθεση C – 446/05, που έκρινε ότι το άρθρο 81 ΕΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, ΕΚ και 10, δεύτερο εδάφιο, ΕΚ, επιτρέπει την διά εθνικού νόμου, επιβολή απαγορεύσεως σε παρέχοντες υπηρεσίες οδοντιατρικής περίθαλψης, στο πλαίσιο ασκήσεως ελευθερίου επαγγέλματος ή λειτουργίας οδοντιατρείου, να πραγματοποιούν οποιαδήποτε διαφήμιση στον τομέα των υπηρεσιών οδοντιατρικής περίθαλψης.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση.

   

   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση αυτή και ιδίως τα επιχειρήματά του για τη δικαιολόγηση της απαγόρευσης αυτής, η οποία, κατ’ αρχήν, συνιστά περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, κατά την έννοια των άρθρων 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, δικαιολογείται όμως από την προστασία της δημόσιας υγείας.


Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόταση.

Διαβάστηκε 1721 φορές