Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ P.O.S. ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

Τρίτη, 02 Μαΐου 2017 15:32
   Δημοσιεύτηκε η αριθμ. 45231/17 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1445Β/27.04.2017) με την οποία ορίζονται οι υπόχρεοι να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. Μεταξύ αυτών και οι Οδοντίατροι (ΚΑΔ. 86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων).

   Οι υπόχρεοι, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

Για να ενημερωθείτε για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ.

Διαβάστηκε 1994 φορές