ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 15:21

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται συστηματική παρουσία στο διαδίκτυο ορισμένων συναδέλφων, οι οποίοι προβάλουν περιστατικά του οδοντιατρείου τους και μάλιστα με την μορφή βίντεο.

 

Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι:

1. Η οδοντιατρική διαφήμιση απαγορεύεται. Με την απαγόρευση αυτή προστατεύονται αφενός τα δικαιώματα των οδοντιάτρων ως προς συμπεριφορές και πρακτικές που θα οδηγούσαν σε ανισότητα και αθέμιτο ανταγωνισμό και αφετέρου τα δικαιώματα των ασθενών για ακριβή και ορθή πληροφόρηση, λαμβανομένου υπόψη και της «ασύμμετρης πληροφόρησης» που παρατηρείται στις υπηρεσίες υγείας.

2. Ο οδοντίατρος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ενημερώνει το κοινό σε θέματα της ειδικότητας του ή του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία. Η ενημέρωση αυτή είναι αναγκαία και για την προβολή του αντικειμένου και των δυνατοτήτων της οδοντιατρικής.

 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε παρουσίαση ή πληροφορία δεν πρέπει ιδίως :

I. Να είναι αθέμιτη.

II. Να είναι αναληθής ή παραπλανητική ή να προκαλεί σύγχυση στο κοινό.

III. Να περιλαμβάνει έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων ή πτυχίων ή αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους φορείς ιδίως σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή την αμοιβή.

IV. Να παρέχει ονόματα ή ιδιότητες ασθενών.

V. Να προβάλει δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή εκπτώσεις ή προσφορές

 

  Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε τους συναδέλφους σε κάθε εμφάνισή τους στο διαδίκτυο και σε κάθε μέσο επικοινωνίας να τηρούν τη δεοντολογία και τους κανόνες παρουσίας τους, όπως έχουν διαμορφωθεί από τη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παρουσία πρέπει να περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση του κοινού έτσι ώστε να μην αναγκάζονται τα όργανα του Συλλόγου να προβαίνουν σε επιβολή πειθαρχικών ποινών. Συστηματική παρουσία συνιστά διαφήμιση, αποκρυπτόμενη ή μη. Παρουσίαση σε βίντεο περιστατικών μπορεί να γίνει στα πλαίσια επιστημονικών «κλειστών ομάδων», όπου αναπτύσσεται διάλογος και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ συναδέλφων, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στο πλαίσιο αναρτήσεων που απευθύνονται και σε μη οδοντιάτρους. Ξεπερνούν το αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση του κοινού, δεν υπηρετούν κάποιο σκοπό, οδηγούν σε διαφήμιση του οδοντιάτρου στην προσπάθεια του να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού για απόκτηση πελατείας και πλήττουν το κύρος και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος μας.

 

Προσδοκούμε την κατανόηση και την συνεργασία σας.

 

Ο Πρόεδρος του Ο.Σ.Α.

Αθανάσιος Υφαντής

Διαβάστηκε 632 φορές