ΧΡΗΣΗ BOTOX ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 13:18

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1026/80, έργο του οδοντιάτρου είναι «η πρόληψις, η διάγνωσις και η θεραπεία των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακειμένων ιστών.»

  Ο οδοντίατρος, κατά την άσκηση του έργου του, υποχρεούται να ακολουθεί τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης, δύναται δε να ακολουθεί κάθε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και να χρησιμοποίει εγκεκριμένα υλικά.

  Κατά συνέπεια, ο οδοντίατρος μπορεί να χρησιμοποιεί το botox και το υαλουρονικό οξύ μόνο στο πλαίσιο της άσκησης του οδοντιατρικού έργου, όπως ανωτέρω περιγράφεται.

  Κατόπιν αυτών, καλούμε τους συναδέλφους που τυχόν αναφέρουν στις ιστοσελίδες τους παροχή υπηρεσιών με χρήση botox και υαλουρονικού οξέως, που δεν ανήκουν στο έργο του οδοντιάτρου, να αφαιρέσουν τις αντίστοιχες αναφορές και να αποφεύγουν την εκτέλεση σχετικών πράξεων.

Βλέπετε εδώ σχετικό έγγραφο του Ι.Σ.Α., που απεστάλη σε οδοντιάτρους.

Διαβάστηκε 2491 φορές