ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ P.O.S. ΣΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 15:21

  Επειδή έχουν δημιουργηθεί εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς την εξαίρεση κάποιων κλάδων (π.χ. δικηγόρων) από την υποχρέωση τοποθέτησης POS, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι σε ισχύ και συνεχίζει να παράγει έννομες συνέπειες ως προς όλους τους αναφερόμενους σε αυτή επαγγελματίες.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα οδοντιατρεία είναι μέχρι 27.07.2017.

Διαβάστηκε 1419 φορές