ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017 11:24

Με το αριθμ. πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 57427/24.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 1520/01.06.2017 έγγραφο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, γίνεται σαφές, ότι τα οδοντιατρεία που λειτουργούσαν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/2001 και συνεχίζουν να λειτουργούν στον ίδιο χώρο, δεν υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές που προβλέπονται στο Π.Δ. 84/2001 και να εκδόσουν νέα βεβαίωση λειτουργίας.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου του Συλλόγου προς το Υπουργείο μπορείτε να το δείτε εδώ.

Το πλήρες κείμενο του άνω εγγράφου του Υπουργείου μπορείτε να το δείτε εδώ

Διαβάστηκε 988 φορές