ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 15:46

Μετά από την από 25/09/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε επιχείρηση η οποία διατηρούσε κατάστημα δοντιών στη Γλυφάδα Αττικής, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας του άνω καταστήματος με τη σφράγισή του.

Επειδή διαπιστώθηκε, η παραβίαση της σφράγισης του καταστήματος η αρμόδια Αστυνομική Αρχή προέβη σε επανασφράγισή του επ' αόριστον.

Βλέπετε τα σχετικά έγγραφα που κοινοποιήθηκαν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής ευχαριστεί την Αστυνομική Αρχή για τις άμεσες ενέργειες της.

Σημειώνουμε ότι, η αρμοδιότητα της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 84/2001, περιήλθε στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 του ν. 4472/17 μετά από ενέργειες του Ο.Σ.Α. προς το Υπουργείο Υγείας για την άμεση αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης παροχής Οδοντιατρικών υπηρεσιών.

 

01

05

02

03

04

06

07

08

09

Διαβάστηκε 647 φορές