ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 15:21

Συνάδελφοι,

Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα αμφισβήτησης από ασθενείς συμφωνιών ως προς την εκτέλεση οδοντιατρικών πράξεων και αμοιβών, σας γνωστοποιούμε επικαιροποιημένο υπόδειγμα εντολής διενέργειας οδοντιατρικών πράξεων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε, κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχο υπόδειγμα έχει διανεμηθεί στα μέλη του ΟΣΑ από το έτος 1998.

Πιέστε εδώ.

Διαβάστηκε 887 φορές