ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (DPO)

Πέμπτη, 03 Μαΐου 2018 15:53

   Στις 25 Μαΐου 2018 ξεκινάει η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Κανονισμό που θέτει ενιαίους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

   Εκ του λόγου αυτού, στην αγορά παρουσιάζονται προγράμματα εκπαίδευσης υπευθύνων προστασίας δεδομένων και πιστοποιήσεις αυτών και ασφαλιστικά προγράμματα κάλυψης των κινδύνων από την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Συχνές είναι οι συζητήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη πρόσληψης υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

   Προς αποφυγή κινδύνων παραπλάνησης και άσκοπων οικονομικών επιβαρύνσεων, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής ενημερώνει τα μέλη του ότι, λόγω της μικρής, κατά κανόνα, κλίμακας επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στα οδοντιατρεία δεν είναι απαραίτητη η πρόσληψη υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) ούτε η σχετική εκπαίδευσή του ίδιου του οδοντιάτρου. Υποχρεούνται όμως στην τήρηση των διατάξεων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούν.

   Ο ΟΣΑ διοργάνωσε ήδη επαγγελματική σύνοδο με αντικείμενο την ενημέρωση των συναδέλφων στις διατάξεις του νέου Κανονισμού και θα παρουσιάσει τις βασικές ρυθμίσεις του και στο επόμενο τεύχος του Περιοδικού.

Διαβάστηκε 533 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
« ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 'GOOD STANDING'