Οδοντιατρική Νομοθεσία

Η διαφήμιση των οδοντιάτρων απαγορεύεται, ιδίως από τα άρθρα 15 παρ. 1 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α'), 21 και 22 του Π.Δ. 39/2009 "Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας" (ΦΕΚ 55 Α'), 6 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το…

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008 12:23

Προεδρικό Διάταγμα

Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 84/10-4-2001 με τίτλο: "Οροι, προυποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών φορέων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.": Προεδρικό διάταγμα 228/2004 (Φ.Ε.Κ.…