Διοικητικές Υπηρεσίες

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Σπανουδάκη Δήμητρα Εσωτερικό τηλ.: 11
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Παναγούλιας Προκόπης Εσωτερικό τηλ.: 13
ΤΑΜΕΙΟ: Γκόγκα Ειρήνη Εσωτερικό τηλ.: 12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Νικολάου Αντιγόνη Εσωτερικό τηλ.: 17
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ: Καραγκούνη Βασιλική Εσωτερικό τηλ.: 14
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Λεοντίδης Δημήτρης Εσωτερικό τηλ.: 25