Ηθική - Δεοντολογία
Δευτέρα, 09 Μαΐου 2011 03:18

Πειθαρχική δίωξη Οδοντιάτρων

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

  Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση του, στις   18.04.2011, με την παρουσία του Νομικού…

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007 15:04

Κανονισμός Ηθικής και Δεοντολογίας

Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό Ηθικής και Δεοντολογίας του Οδοντιατρικού επαγγέλματος (σελ. 63 - 92) καθώς και την Νομοθεσία των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ε.Ο.Ο. (σελ. 01-62).

Τον νέο Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 39 / 2009) μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ. Το τμήμα του Νόμου 1026/1980 (= Νομοθεσία Οδοντιατρικού Επαγγέλματος) που αφορά στην Δεοντολογία έχει αντικατασταθεί από τον νέο…

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007 04:00

Οδοντίατροι & Internet

Διαβάστε τον Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας και συγκεκριμένα τo άρθρo 23 (στη σελίδα 77) που αφορά στην παρουσία των Οδοντιάτρων στο διαδίκτυο. Οσοι επιθυμούν να δημιουργήσουν τον δικό τους χώρο, αφού διαβάσουν προσεκτικά το παραπάνω…