Παρατίθεται λίστα με τα στοιχεία (τηλ. διεύθυνση κλπ) των Επιστημονικών Οδοντιατρικών Εταιρειών.

Τα στοιχεία είναι της 21/11/08. Οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή εντοπιστεί, παρακαλούμε να αναφερθεί στον Ο.Σ.Α. είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά για την άμεση διόρθωση της λίστας.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Επιστημονικές Εταιρείες και Σύλλογοι